O NAMA

dr. med. Irena Tonin

SPECIJALISTICA GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE

Diplomirala je s pohvalama na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 2007. godine. Tijekom studija bila je istraživačica u Klinici za infektivne bolesti u Ljubljani. Dobitnica je Prešernove nagrade za istraživački rad pod naslovom „Dijagnostička vrijednost C-reaktivnog proteina (CRP) u djece s vrućicom bez lokalizirajućih znakova“. Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije položila je u Ginekološkoj klinici Ljubljana 2016. godine s odličnim uspjehom. Naslov specijalističkog rada bio je „Topična primjena dugodjelujućeg lokalnog anestetika levobupivakaina radi smanjenja postoperativne boli nakon carskog rez“. Temu je predstavila kao plakat na 23. Europskom kongresu opstetricije i ginekologije u Glasgowu u Škotskoj. Pridonijela je izradi smjernica za liječenje trudnica i rodilja s infekcijom virusom influence. U rujnu 2018. dobila je licenciju Organizacije fetalne medicine (engl. Fetal Medicine Foundation) iz Londona za mjerenje fetalne nuhalne translucencije. Godine 2020. imenovana je glavnom mentoricom za područje ginekologije i opstetricije. Od 2016. do 2021. godine radila je u Domu zdravlja Domžale kao specijalistica ginekologije i opstetricije, gdje je bila i voditeljica ginekološke ambulante. Specijalizirana je za liječenje ginekoloških bolesti i stanja u rasponu od djevojčica, tinejdžerica, žena u generativnoj dobi te žena u perimenoupauzi i postmenopauzi. Njezina je strast liječenje trudnica. 

Također obavlja 3D/4D ultrazvučnu dijagnostiku reproduktivnih organa i pregled fetusa. Do kraja 2022. godine radila je u Domu zdravlja Dravlje i Medicinskom centru Iatros gdje se uz navedeno bavila i ženama s problemima dna zdjelice. Uz endoanalni ultrazvuk za procjenu perinatalnog oštećenja mišića perineuma i analnog sfinktera te endorektalni ultrazvuk za procjenu prisutnosti duboke endometrioze u rektovaginalnom septumu, bavi se i laserskom terapijom u području reproduktivnih organa.

Irena Tonin članica je ISSM-a (engl. International Society of Sexual Medicine – Međunarodno društvo za seksualnu medicinu) i ESAG-a (engl. European Society of Aesthetic Gynecology – Europsko društvo za estetsku ginekologiju).

Online Care

dr. med. Mili Lomšek Vidmar

Specijalistica ginekologije i opstetricije od 2002. U prošlosti je radila u Kliničkom centru (UKC) Ljubljana, Općoj bolnici Trbovlje, Domu zdravlja Domžale i Domu zdravlja Dravlje. Prvih 10 godina specijalističkog staža uglavnom je radila na ginekološkoj kirurgiji i u rodilištu. Zadnjih 10 godina glavna joj je djelatnost liječenje neplodnosti, uključujući potpomognutu oplodnju. Od 2004. godine radi probirni pregled trudnica s nuhalnom translucencijom i ima licenciju Organizacije fetalne medicine (engl. Fetal Medicine Foudation – FMF) iz Londona. Magisterij iz područja reproduktivne medicine završila je 2016. godine. Naslov magistarskog rada je „Učestalost neuspjelih jednoplodnih trudnoća u prvom tromjesečju u žena koje su bile podvrgnute potpomognutoj oplodnji i u žena koje su spontano zatrudnjele”. Usavršavala se u području in vitro oplodnje kod prof. dr. Georga Griesingera u Njemačkoj

 

Članica je stručne skupine za reformu programa probirnih pregleda za trudnice. Članica je Europskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (engl. European Society of Human Reproduction and Embryology – ESHRE). Redovito pohađa edukacije u Sloveniji i inozemstvu. Smatra da je privilegija moći sudjelovati u stvaranju života. 

.